Ukončení projektu Mami, tati, pojďme si číst

Celý leden 2023 v obci Slepotice kolovaly poučné knihy z nakladatelství Advent-Orion mezi rodinami, které mají své dítě v MŠ Slepotice. To probíhala aktivita čtenářské pregramotnosti MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST, pod záštitou MŠMT. Všechny děti netrpělivě čekaly na den 21.2.2023, kdy byl nahlášený termín vyhodnocení této aktivity. Stalo se však, že polovina dětí onemocněla, a tak se závěrečné aktivity zúčastnilo pouze 10 dětí. Paní ředitelka Michaela Blajdová přivítala protagonistu aktivity Ing.Josefa Vavříka a hlavně místostarostku obce Šárku Kopečnou, která slavnostně dětem na závěr aktivity předala knížečky Filipova dobrodružství, které obsahují velmi cenné rady a děti dnes vědí, že každá kniha je kouzelná, která v sobě obsahuje nějaké rady a když se budou děti těmito rady řídit, tak se změní jejich život.

Bylo též velmi příjemné, že se aktivity zúčastnila i maminka 1 dítěte paní Irena Malá, která byla celou aktivitou také nadšena. 

                                                                                                                                                   (text Ing. Josef Vavřík)

 

KontaktUlice: Slepotice 43
Město: 53002 Pardubice


606 045 078

webmaster Martin Vencl