O nás

Zaměstanci MŠ

25.08.2022 00:00

 

Ředitelka školy:                  Mgr. Michaela Blajdová

Učitel:                                Libor Michálek 

Školní asistentka a učitelka: Eva Jandová

Vedoucí škol. stravování:      Eva Jandová

Školnice:                             Lenka Vrátilová

Kuchařka:                           Jana Rybenská

 

—————

Mateřská škola - od historie po současnost

24.10.2019 08:27

Mateřská škola byla založena v roce 1968. Zřizovatel je Obec Slepotice. Od ledna 2003 přešla do právní subjektivity a právní forma MŠ je příspěvková organizace. Od roku 1968 je vedena kronika MŠ, doplněna fotodokumentací.

Celá budova prošla v roce 2018 velkou rekonstrukcí a vznikly tak nové prostory mateřské školy (přízemí) a Dům pro seniory (1. patro). Prostředí a podmínky vzdělávání se v mateřské škole po rekonstrukci velice zlepšily a zcela vyhovují požadavkům pro práci s dětmi předškolního věku.

V říjnu 2018 byla budova mateřské školy znovu otevřena v plné kráse. Nyní se můžeme těšit z její barevnosti, čistoty a i dokonalé funkčnosti. Na děti tu čekala „nová školka“ s novým nábytkem a dalšími doplňky. Vedle rozsáhlé rekonstrukce vlastní budovy mateřské školy (změna vnitřního uspořádání místností, rekonstrukce elektroinstalace, topení a rekuperace, rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně včetně nových prostor pro skladování a přípravu potravin, prádelna, zateplení celé budovy) a vybudování samostatného vchodu pro byty pro seniory, se úprav dočkalo i okolí mateřské školy. Vzniklo tak parkoviště před budovou MŠ a v současné době probíhají dokončovací práce na oplocení celé zahrady mateřské školy.

Předností MŠ je prosluněná třída a rozlehlá zahrada obklopující celou budovu. To vše blízko středu vesnice. Ve škole je jedna věkově smíšená třída se stanovenou kapacitou 28 dětí. Hrací kouty jsou uspořádány tak, aby byly vytvořeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí a přesto byl zajištěn stálý dohled nad jejich bezpečností.

Třída má své vlastní sociální zařízení (oddělené WC, koupelnu) a šatnu dětí. Sociální zařízení vyhovuje hygienickým předpisům a estetickým požadavkům, nový šatní nábytek je bezpečný a funkční. Součástí MŠ je i vlastní kuchyně, kde je připravována celodenní strava.

Pro odpočinek dětí je v prostorách školky samostatná místnost, která je vybavena novými dřevěnými postýlkami, matracemi i novým ložním prádlem. Technické zázemí tvoří šatny pro zaměstnance, sklad potravin, sklad zeleniny, sklad prádla a čisticích prostředků, kotelna a rozvodna.

Součástí školy je rozsáhlá školní zahrada s hracími prvky a velkým pískovištěm. Kromě hracích prvků je na zahradě vybudovaná Minifarma se stálou expozicí domácích zvířat. Zahrada je nově osázena ovocnými stromy a keři. V okolí keřů jsou umístěny hmyzí domečky a budky pro hnízdící ptáky. Do zahrady jsou začleněny záhony, které jsou využívány k sezónnímu pěstování bylin a zeleniny. Členění a vybavení zahrady umožňuje herní (námětové), pohybové i výtvarné (křídy a venkovní tabule) a tvořivé aktivity. 

Nyní je zahrada přístupná v odpoledních hodinách i veřejnosti. Pravidla pro užívání jsou stanovena v Provozním řádu školní zahrady.

Děti mají možnost vycházek po celé vesnici, kde mají možnost pozorovat život v obci, zahrady v proměnách ročních období, rybník, železniční koridor, možnost exkurzí do místních podniků.

Jsme jediné předškolní zařízení v obci, snažíme se proto vyhovět všem požadavkům rodičů o umístění dětí.

 

—————


webmaster Martin Vencl