O nás

 

Mateřská škola ve Slepoticích je jednotřídní MŠ s kapacitou 28 dětí.

Prostory jsou členěny na hernu, třídu, ložnici a jídelnu. Součástí školky je vlastní kuchyň a učebna pro zájmové aktivity. Pro pobyt dětí venku je využívaná velká školní zahrada.

Ve školním roce 2017/2018 je zapsáno 21 dětí, z toho 12 chlapců a 9 dívek. Celkem11 dětí navštěvuje mateřskou školu posledním rokem. 

MŠ má vzdělávací program s názvem „Radostná školka,“ jehož hlavním záměrem je vést děti k aktivnímu poznávání všeho, co je obklopuje, vede děti ke správným životním návykům, podporuje jejich fyzickou i duševní pohodu. Všechny nové zkušenosti, vědomosti a návyky děti získávají přirozenou cestou, především prožitkovým učením a hrou. Výchovně vzdělávací činnost je doplňována hrou na flétnu a nápravou komunikativních schopností dětí. Každoročně je též zařazována předplavecká výuka, Bejby taneční, divadelní představení a zážitkové programy přímo v naší školce.


KontaktUlice: Slepotice 43
Město: 53002 Pardubice


468 003 605

webmaster Martin Vencl