O nás

Mateřská škola ve Slepoticích je jednotřídní MŠ s kapacitou 28 dětí.

Prostory jsou členěny na hernu, třídu, ložnici a jídelnu. Součástí školky je učebna pro zájmové aktivity a velká zahrada, která je vybavena herními prvky, průlezkami a tabulí.

V tomto školním roce je zapsáno 26 dětí, z toho 16 chlapců a 10 dívek ve věku 2,5 až 6 let. Celkem 9 dětí navštěvuje mateřskou školu posledním rokem.

MŠ má vzdělávací program s názvem „Radostná školka,“ jehož hlavním záměrem je vést děti k aktivnímu poznávání všeho, co je obklopuje. Vede děti ke zdravým životním návykům, podporuje jejich fyzickou i duševní pohodu. Všechny nové zkušenosti, vědomosti a návyky děti získávají přirozenou cestou, především prožitkovým učením a hrou.

Výchovně vzdělávací činnost je doplněna seznamováním se s anglickým jazykem, cílenou školní přípravou, nápravou řeči a dílničkou šikovných ručiček.Kurzy minitanečních, předplavecká výchova, zážitkové programy pro děti, kulturní akce, výlety do přírody jsou průběžně zařazovány do činností dětí.

Mateřská škola, jako doplněk rodinné výchovy,si klade za cíl připravit děti nejen na vstup do základní školy, ale také do života.


KontaktUlice: Slepotice 43
Město: 53002 Pardubice


468 003 605

webmaster Martin Vencl