ZÁŘÍ 2021

31.08.2021 00:00

Kdo jsem a kde žiji

Blok má navázat nebo prohloubit citový vztah mezi dítětem a učitelkou a všemi dospělými, se kterými se dítě v MŠ setkává. Upevňuje pocit bezpečí v novém prostředí, pomáhá aklimatizovat se po příchodu z prázdnin, zjišťuje schopnosti dovednosti, charakterové vlastnosti a znalosti dětí. Snaží se navázat na rodinnou výchovu, spolupracovat s rodiči, vést děti k poznání, že každý někam patří a je zodpovědný za své chování.

Nabídka témat:

  • Ahoj, kamarádi – adaptace v MŠ
  • Já a moje tělo
  • Bezpečně do školky

 

 

—————

Zpět


webmaster Martin Vencl