Co se učíme...

01.09.2023 11:41

Název integrovaného bloku: Kluci a holky, hurá do školky

Témata: Vítáme nové kamarády

                Bezpečně do školky

                Já a moje tělo

 

Na začátku školního roku děti v mateřské škole poznávají nové kamarády, navzájem se seznamují prostřednictvím různých her a činností. Vytvářejí si pravidla společenského soužití, kulturních a zdvořilostních návyků. Postupně si přivykají na režim dne v mateřské škole, poznávají prostory tříd, celé školy i zahrady. V rámci adaptačního programu si zvykají na odloučení od rodičů, postupně jsou vedeny k samostatnosti a vzájemné pomoci.

Blok má navázat nebo prohloubit citový vztah mezi dítětem a učiteli a všemi dospělými, se kterými se dítě v MŠ setkává. Upevňuje pocit bezpečí v novém prostředí, pomáhá aklimatizovat se po příchodu z prázdnin, zjišťuje schopnosti dovednosti, charakterové vlastnosti a znalosti dětí. Snaží se navázat na rodinnou výchovu, spolupracovat s rodiči, vést děti k poznání, že každý někam patří a je zodpovědný za své chování.

 

—————

Zpět


webmaster Martin Vencl