Platby pro školní rok 2021/2022

19.08.2021 18:32

Od 1.9. 2021 je platná novela vyhlášky o školním stravování č.272/2021 Sb., kde jsou stanoveny nové finanční limity na nákup potravin.V důsledky této novely dochází ke zvýšení stravného:

Přesnídávka 10 Kč

Oběd 21 Kč

Svačina 10 Kč

Nápoje 4 Kč

Celková platba stravného za 1 den bude 45 Kč (odpolední svačina může být po včasném odhlášení odečtena)

Výše měsíční zálohy bude tedy od září 1 095 Kč.

45 Kč x 21 (průměrný počet pracovních dnů) = 945 Kč + 150 Kč školné.

Děti s odkladem školní docházky a předškoláci školné neplatí - tzn.výše měsíční zálohy je 945 Kč.

První platbu, prosím, proveďte v září (vždy do 15.dne daného měsíce by měla být částka připsána na účet).

—————

Zpět


webmaster Martin Vencl