Organizace dne v mateřské škole

30.08.2016 14:46

Organizace dne v mateřské škole 

 

6.30 - 8.15                  Příchod dětí do MŠ, ranní hry, didakticky cílené skupinové a individuální

                                   činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry.  

8.15 – 9.00                 Pohybové a relaxační aktivity, hygiena, svačina.                            

9.00 – 9.30                 Didakticky cílené řízené činnosti podle tematického celku.

9.30 – 9.45                 Příprava na pobyt venku, hygiena.

9.45 – 11.45               Pobyt venku (vycházky do okolí MŠ, spontánní i řízené pohybové

                                   činnosti na školní zahradě a dvorku). 

11.45 - 12.30              Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, četba pohádky.

12.30 - 14.00              Odpočinek dle potřeby dítěte, náhradní klidové aktivity, doplňková

                                   relaxační činnost.

14.00 – 14.45             Oblékání, hygiena, svačina.

14.45 – 16.00             Odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní a pohybové aktivity.

 

Uvedené časové rozpětí je orientační, lze měnit podle situace, počasí, zájmu dětí, ale tak aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávaní. 

 

Pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v MŠ z vlastního hrnečku.

 

 

—————

Zpět


KontaktUlice: Slepotice 43
Město: 53002 Pardubice


468 003 605

webmaster Martin Vencl